Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

VEJVODOVÁ, Šárka: Využití literární předlohy Joanne Rowlingové - Harry Potter a kámen mudrců - pro mladší školní věk v kroskurikulárním projektu

vedoucí diplomové práce: Radek Marušák


OBSAH

1. ÚVOD

2. CÍLOVÁ SKUPINA
2.1. Charakteristika mladšího školního věku zaměřená na čtenářství dětí kolem desátého roku
2.2. Místo dramatické výchovy v projektu

3. PRÁCE S KNIHOU
3.1. Literární rozbor knihy

4. CO KNIHA NABÍZÍ? PŘEDSTAVENÍ A CÍL PROJEKTU
4.1. Představení projektu „Napříč osnovami s Harry Potterem“
4.2. Cíle projektu „Napříč osnovami s Harry Potterem“

5. NÁVRH PROJEKTU „NAPŘÍČ OSNOVAMI S HARRYM POTTEREM“
5.1. První tematický celek „Bradavice“
5.1.1. Citace z osnov k prvnímu tematickému celku
5.2. Druhý tematický celek „Lidé z Harryho okolí“
5.2.1. Citace z osnov k druhému tematickému celku
5.3. Třetí tematický celek „Harry“
5.3.1. Citace z osnov ke třetímu tematickému celku
5.4. Čtvrtý tematický celek „Kouzelná (fantastická) zvířata
5.4.1. Citace z osnov ke čtvrtému tematickému celku
5.5. Doplňující aktivity k prvnímu – čtvrtému celku
5.6. Závěr projektu

6. ZÁVĚR: HODNOCENÍ PROJEKTU A JEHO DALŠÍ VYUŽITÍ

Poznámky
Použitá literatura a prameny