Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

UCHYTILOVÁ, Barbora: Metody a techniky divadla Augusta Boala

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.


OBSAH

Moje osobní zkušenost s Divadlem utlačovaných (TO)

1. AUGUSTO BOAL A TO
1. 1. 1. Sociokulturní kořeny TO
1. 1. 2. Počátky TO
1. 1. 3. Vznik divadla forum
1. 1. 4. Exil
1. 1. 5. Návrat do Brazílie
1. 1. 6. Zrod Legislativního divadla
1. 1. 7. Rozšiřování činnosti
1. 2. Paulo Freire - Boalova inspirace
1. 2. 1. Setkání s Augusto Boalem
1. 2. 2. Pedagogika utlačovaných
1. 2. 2. 1. Vzdělávání utlačovaných jako nástroj změny
1. 2. 2. 2. Freireho vliv na Boala
1. 3. Útlak

2. FORUM DIVADLO
2. 1. Historie
2. 2. Joker
2. 2. 1. Joker systém
2. 2. 2. Jokerův úkol před prvním hraním
2. 2. 3. Jokerův úkol během prvního hraní
2. 2. 4. Jokerův úkol po prvním hraní
2. 2. 5. Jokerův úkol během druhého hraní
2. 3. Výběr tématu
2. 4. Postup práce
2. 5. Herec
2. 6. Divadlo forum v rámci školní výchovy
2. 7. Možnosti divadla forum
2. 8. Forum divadlo a současná Evropa

3. BOALOVO DIVADLO JAKO TERAPIE
3. 1. The Cops in the head (Strážníci v hlavě)
3. 1. 1. První hypotéza: Osmosis
3. 1. 2. Druhá hypotéza: Metaxis
3. 1. 3. Třetí hypotéza: Analogická indukce
3. 2. The Rainbow of Desire (Duha touhy)
3. 2. 1. Prospektivní techniky
3. 2. 2. Introspektivní techniky
3. 3. Psychodrama a Rainbow of Desire

4. LEGISLATIVNÍ DIVADLO
4. 1. Struktura
4. 2. Proces - Od potřeby občana ke schválení zákona
4. 3. Skupiny
4. 4. Skupiny a současnost
4. 5. Zákony přijaté během Boalova mandátu
4. 6. Legislativní divadlo mimo Brazílii
4. 7. Závěr

5. NEVIDITELNÉ DIVADLO

Závěr

Seznam použitých pramenů a literatury