Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

TURKOVÁ, Martina: Pohádky H. Ch. Andersena v dramatizacích českých dětských souborů: Sviňáček na jevišti

Vedoucí práce: doc. Jaroslav Provazník


OBSAH

1. Úvod

2. Andersenovy pohádky v divadle hraném dětmi

3. Charakteristika Andersenových pohádek
3.1. Zdroje inspirace
3.2. Hra jako tvůrčí princip
3.3. Autobiografické postavy

4. Andersenova poetika
4.1. Jazyk a styl vyprávění
4.2. České překlady
4.3. Třídění Andersenových „pohádek“

5. Sviňáček jako předloha pro dětské divadlo
5.1. Kvality pro divadlo hrané dětmi
5.2. Ostatní Andersenovy pohádky, jež byly inscenovány dětskými soubory, a jejich potenciál pro dramatizaci
5.2.1. Tři plus jedenkrát v království
5.2.2. Anekdoty
5.2.3. Pohádky s jedním hrdinou
5.2.4. Sněhová královna

6. Sviňáček na jevišti
6.1. Vypravěč má nadhled nad děním a zároveň je jeho strůjcem
6.1.1. Hana Budínská: Pasáček vepřů
6.1.2. Jana Machalíková: Sviňáček
6.2. Skupinový vypravěč
6.2.1. Milada Mašatová:Pasáček vepřů
6.2.2. Juliana Jedličková: Pasáček vepřů
6.3. Vypravěčská dvojrole
6.4. Bez vypravěče

7. Vyznění Sviňáčka v překladu do jevištního jazyka
7.1. Poznámky k žánru
7.2. Poznámky ke stylu

Závěr

Použitá literatura