Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

TOTHOVÁ, Martina: Keltové v nás aneb Jak učit dramatickou výchovu ve věkově heterogenní skupině

Vedoucí bakalářské práce: Radek Marušák


OBSAH

ÚVOD

1. VĚKOVĚ HETEROGENNÍ SKUPINA A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
1.1. Věkově heterogenní skupina
1.1.1. Výhody práce s věkově heterogenní skupinou
1.1.2. Nevýhody práce s věkově heterogenní skupinou
1.1.3. Práce s věkově heterogenní skupinou

2. KELTOVÉ JAKO TÉMA PROJEKTU DRAMATICKÉ VÝCHOVY
2.1. Keltská doba, původ Keltů, Keltové na našem území
2.2. Vzhled a povaha Keltů
2.3. Keltská společnost a rodinné uspořádání
2.4. Sídla Keltů, způsob života Keltů (obživa a řemesla)
2.5. Keltský obchod
2.6. Strava a hostiny Keltů
2.7. Oděv Keltů a jeho doplňky
2.8. Keltské zbraně, boj a vojenská organizace
2.9. Keltské náboženství a duchovní tradice, svátky
2.10. Keltské umění
2.11. Keltové na Novostrašecku

3. PROJEKT KELTOVÉ V NÁS
3.1. Forma projektu, projekt jako součást celoročních aktivit, tematická východiska projektu
3.2. Hlavní cíle projektu
3.3. Charakteristika skupiny, se kterou byl projekt realizován

4. VLASTNÍ PROJEKT KELTOVÉ V NÁS
4.1. Čtvrtek
4.1.1. Cíle dnešního dne
4.1.2. Průběh čtvrteční etapy projektu
4.1.3. Reflexe pro čtvrtek
4.2. Sobota
4.2.1. Cíle dnešního dne
4.2.2. Průběh sobotní etapy projektu
4.2.3. Reflexe pro sobotu
4.3. Neděle
4.3.1. Cíle dnešního dne
4.3.2. Průběh nedělní etapy projektu
4.3.3. Reflexe pro neděli
4.4. Zhodnocení projektu Keltové v nás

5. DODATEK O VZTAHU REÁLNÉHO PROSTŘEDÍ A FIKCE V PROJEKTU KELTOVÉ V NÁS

ZÁVĚR

Seznam použité literatury

Použité internetové odkazy

PŘÍLOHY