Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

TOMEČKOVÁ, Magda: Poezie Josefa Hanzlíka a její využití v dramatické výchově

vedoucí diplomové práce: Jaroslav Provazník


OBSAH

Úvod

ČÁST PRVNÍ
Charakter Hanzlíkovy poezie pro děti
Kapitola první - Josef Hanzlík jako básník navazující na nezvalovský proud poezie
Kapitola druhá - Rytmus a práce s ním u Josefa Hanzlíka
Kapitola třetí - Rým a zvukové prostředky v poezii J. Hanzlíka ve vztahu ke kompozici
Kapitola čtvrtá - Typické motivy hanzlíkovské poetiky
Kapitola pátá - Začleňování veršů do prózy

ČÁST DRUHÁ
Praktické využití Hanzlíkovy poezie v dramatické výchově
1. Hlasová výchova
2. Slovesná tvořivost
3. Rytmická průprava
4. Cesty k dramatickým hrám a improvizacím
5. Hanzlíkovy básně jako verše k přednášení

Závěr

Seznam použité literatury
Seznam knih Josefa Hanzlíka pro děti