Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

TOMÁŠKOVÁ, Petra: „Dramatika“ jako cesta k autentickému pohybovému projevu (doba, hudba, obraz a situace jako zdroj pohybového materiálu)

Vedoucí bakalářské práce: Jiří Lössl

OBSAH

I. ÚVOD
1. Inspirace
2. Příbuznost herce a tanečníka, dramatické a taneční výchovy
3. Praktická východiska a obsah práce

II. PŘÍPRAVA PROJEKTU "DOBA, HUDBA, OBRAZ A SITUACE JAKO ZDROJ POHYBOVÉHO MATERIÁLU"
Informace o skupině a cíle
1. lekce: Prvotní asociace
2. lekce: Rituál
3. lekce: Extatický tanec, léčivá moc hudby a tance
4. lekce: Postavy z obrazů
5. lekce: Masky a typy I
6. lekce: Masky a typy II
7. lekce: Charakterní tance - Živé obrazy I
8. lekce: Tančírna - Živé obrazy II

III. ZÁVĚR

Bibliografie
Přílohy