Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

SVOBODOVÁ, Radmila: Základy hlasové výchovy pro učitele

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Josef Valenta, CS.c.

OBSAH

Úvod
Systémy hlasové výchovy u nás
Jak vzniká lidský hlas
Typy dýchání a hlas
Držení těla, zlozvyky a hlas
Psychofyzické předpoklady pro hlas a řeč
Základní vývoj lidské řeči
Osvojování techniky řeči u dětí aneb Jak je důležitý mluvní vzor
Hygiena a zvláštnosti dětského hlasu, některé zvláštnosti a mutace
Hlasové problémy a poruchy u dětí
Technika hlasového projevu a rozdíly při výchově herce - učitele - dítěte
Hlas, řeč, komunikace a moderní rétorika
Hlas, řeč a učení
Hlas, učitel a dítě
Zadávání úkolů, motivace a cvičení ve vztahu k věku
Řazení metodických stupňů
Časový rozsah lekcí
Metodické pokyny a cíle I. lekce
Lekce I
   Rozehřátí
   Stupeň 1. Držení těla
   Stupeň 2. Dech
   Stupeň 3. Rezonance
   Stupeň 4. Práce svalů solární krajiny
   Stupeň 5. Artikulace
   Stupeň 6. Rytmus
Metodické pokyny a cíle II. lekce
Lekce II
   Rozehřátí
   Stupeň 1. Držení těla
   Stupeň 2. Dech
   Stupeň 3. Rezonance
   Stupeň 4. Práce svalů solární krajiny
   Stupeň 5. Artikulace
   Stupeň 6. Rytmus
Metodické pokyny a cíle III. lekce
Lekce III
   Rozehřátí
   Stupeň 1. Držení těla
   Stupeň 2. Dech
   Stupeň 3. Rezonance
   Stupeň 4. Práce svalů solární krajiny
   Stupeň 5. Artikulace
   Stupeň 6. Rytmus
Závěr

Použitá literatura
Použité semináře a školení