Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

SVOBODOVÁ, Eva: Možnosti dramatické výchovy v profesionální přípravě učitelek mateřských škol

vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Kasíková, CSc.


OBSAH

ÚVOD

1. PROČ PRÁVĚ DRAMATICKÁ VÝCHOVA
I. Vznik potřeby změny v oblasti vzdělávání
II. Erich Fromm
III. Humanistická pedagogika
IV. Česká skutečnost
V. Tonucciho škola
VI. Dramatická výchova

2. DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLSTVÍ
I. Obecná škola
II. Mateřská škola
III. Zahraniční zkušenosti
IV. Střední školy
V. Ještě jednou mateřská škola

3. ABSOLVENTI STŘEDNÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLY JAKO PŘEDMĚT ZKOUMÁNÍ I CÍL
I. Nedostatky absolventů
II. Požadavky na absolventy

4. MOŽNOSTI DRAMATICKÉ VÝCHOVY VE STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOLÁCH
I. Funkce dramatické výchovy ve středních pedagogických školách
II. Dramatická výchova jako předmět
III. Návrh osnov předmětu dramatická výchova pro střední pedagogické školy
IV. Dramatická výchova jako prostředek k vyučování jiných předmětů
V. Dramatická výchova jako prostředek k hledání a objevování principů

5. MÁ UTOPISTICKÁ VARIANTA STŘEDNÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLY
I. Krok první - Získat duševní potenciál školy
II. Krok druhý - Zajistit materiální zázemí
III. Krok třetí - Vytvořit koncepci
IV. Krok čtvrtý - Zorganizovat výběr studentů
V. Krok pátý - Vytvořit pravidla chodu školy
VI. Krok šestý - Uzákonit zácvikové období pro absolventy střední pedagogické školy
VII. Krok sedmý - Zastavení

ZÁVĚR

Použitá literatura