Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

SVĚTLÍKOVÁ, Markéta: Dramatická výchova na gymnáziu

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Kasíková, CSc.


OBSAH

1. ÚVOD
2. PROČ
3. CO
4. KDE
5. KDO
6. KDY
7. JAK
7.1. Prima
7.2. Sekunda
7.3. Tercie
7.4. Kvarta
7.5. Kvinta
7.6. Sexta
7.7. Septima a oktáva
7.8. Umění komunikace – volitelný předmět
7.9. Debatní klub
7.10. Adaptační kurz
7.11. Osobnostní a sociální výchova
7.12. Projekt
7.13. Divadelní soubor Š.O.K. (Študenti od Keplera)
8. JAK HODNOTIT
9. ZÁVĚR

Použitá literatura:
Příloha: Podíl osobnostních vlastností na zapojení do pracovního procesu (středoškolská odborná činnost)
Fotodokumentace