Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠVECOVÁ, Hedvika: Čínský mýtus Opičí král jako literární předloha pro práci v dramatické výchově

Vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

OBSAH

ÚVOD

1. PRÁCE S LITERATUROU V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ
Výhody práce s literaturou
Úskalí práce s literaturou
1.1. Mýtus jako předloha pro práci v dramatické výchově
Hledání témat v mýtu
1.2. Využití mýtu v dramatické výchově z hlediska vývojové psychologie
Magické myšlení dítěte v předškolním věku
Mladší školák – střízlivý realista
Dospívající začínají myslet abstraktně
Adolescence je věk hledání vlastní životní cesty

2. MÝTUS
Na mýty lze nahlížet z mnoha hledisek
Mýtus a rituál
Historie mýtu
2.1. Čínský mýtus
Mýty v pojetí představitelů tří velkých náboženství Číny
Psaná tradice mýtu v Číně
Postavy čínské mytologie
2.1.1. Dějiny Číny
Dynastie Tchang (618 – 907)
2.1.2. Čínská náboženství
Náboženství, víra, filosofie – co mají společného?
Čínské vnímání světa
Čínská náboženství v proudu dějin
Konfucianismus
Taoismus
Buddhismus
Syntéza tří náboženství
2.2. Čínský mýtus o Opičím králi
Příběh života Opičího krále z pera Wu Čcheng-ena
Původ mytického příběhu o Sun Wu-kchungovi
Charakteristika postavy Opičího krále
Další postavy příběhu – propojení historie a mýtů
Souboj náboženství v příběhu o Opičím králi
V čem spočívá síla postavy Tripitaky?
Mýtus o Opičím králi v dílech jiných autorů

3. DIPLOMOVÝ PROJEKT - OPIČÍ KRÁL
Cíle projektu
Účastníci projektu
Prostor
Způsob zápisu projektu
3.1. Příprava a realizace projektu
3.1.1. První blok
3.1.2. Druhý blok
3.1.3. Třetí blok
3.2. Hodnocení projektu

ZÁVĚR

Literatura

PŘÍLOHY
Texty k 1. bloku projektu
Texty k 2. bloku projektu
Texty k 3. bloku projektu
Fotografie z projektu