Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠVECOVÁ, Gabriela: Divadlo ve výchově

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

ÚVOD

1. SPECIFIKA DIVADLA PRO DĚTI
1.1. Vznik českého divadla pro děti jako svébytného divadelního druhu
1.2. Psychologická cesta k dětskému divákovi (psychologie vnímání divadelního představení)
1.3. Otázka věkové adresnosti

2. SPECIFIKA DIVADLA VE VÝCHOVĚ (TIE)
2.1. Divadlo pro děti a výchova
2.2. Co je TIE
2.3. Cíle TIE
2.4. Terminologie TIE
2.5. Formy (modely)TIE
2.5.1. Divadlo utlačovaných
2.5.1.1. Využití technik Divadla utlačovaných v TIE
2.6. Počátek programu
2.7. Základní principy a metody TIE dramatiky (jak napsat scénář ?)
2.7.1. Předscénářová fáze
2.7.1.1. Záměr
2.7.1.2. Metodika: studium materiálu
2.7.2. Scénářová fáze
2.7.2.1. Scénář
2.7.2.2. Využití dalších divadelních prostředků
2.8. Jeden z amerických modelů TIE
2.9. Možná úskalí TIE pro českou dramatiku
2.10. Možnosti zapojení TIE do intencionální výchovy a vyučování

3. PROGRAMY TIE
3.1. Maďarsko
3.2. Osmý John
3.2.1. Scénář
3.2.2. Dílny
3.2.3. TIE program Osmý John a krvavé koleno, realizace, problémy
3.3. Jan ze Smojna
3.3.1. Příprava TIE programu v konfrontaci s jeho realizací
3.3.1.1. Scénář
3.3.1.2. Dílny
3.3.1.3. Scénická realizace
3.3.2. Realizace

4. ZÁVĚR

Příloha
Literatura a prameny