Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

SÝKOROVÁ, Jaroslava: Výuka průřezového tématu Výchova demokratického občana formou dramatické lekce

Vedoucí bakalářské práce: Radek Marušák


OBSAH

1. Úvod
2. Poznámka k užívaným pojmům
3. Výchova demokratického občana - charakteristika průřezového tématu
4. Charakteristika textu Zločin na poště
5. Scénář dramatické lekce
5. Charakteristika cílové skupiny
7. Příprava dramatické lekce
8. Realizovaný scénář s komentářem
9. Realizace dramatické lekce
10. Reflexe realizací aneb pojmenování problémů
11. Možnosti řešení
12. Hodnocení projektu
13. Závěr
14. Prameny a literatura

Přílohy