Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

STRNADOVÁ, Hana: Metodika dramatické výchovy na středních pedagogických školách

vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Kasíková, CSc.


OBSAH

ÚVOD

1. ZÁKLADNÍ POJMY
1.1. Metodika a didaktika
1.2. Metodika a metoda
1.3. Metodika
1.4. Pojetí metodiky v přípravě učitelů

2. DRAMATICKÁ VÝCHOVA V SOUČASNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE

3. OSOBNOST BUDOUCÍHO UČITELE
3.1. Charakteristika dospívajících
3.2. Utváření učitelské osobnosti
3.3. Požadavky na absolventa (budoucího učitele dramatické výchovy)

4. METODIKA DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOLÁCH
4.1. Získávání podkladů
4.2. Zaměření otázek
4.3. Výsledky výzkumu
4.4. Vyhodnocení výzkumu

5. ZÁVĚR

Seznam použitých pramenů a literatury