Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

STREJČKOVÁ, Magdaléna: Věra Pánková

vedoucí diplomové práce: Irina Ulrychová


OBSAH

I. ÚVOD

II. ŽIVOT VĚRY PÁNKOVÉ

III. STYL PRÁCE VĚRY PÁNKOVÉ
III. 1. Styl práce obecně
III. 2. Dramatika a slovesnost
III. 3. Přednes
III. 4. Pohyb
III. 5. Věra Pánková – krajský metodik

IV. INSCENAČNÍ TVORBA

V. ROZBOR VYBRANÝCH INSCENACÍ
V. 1. K vybraným inscenacím
V. 2. Hra na Robina Hooda
V. 3. Další inscenace
V.3.1. Pět holek na krku
V.3.2. Ať žije Marie
V.3.3. O třescích a plescích

VI. LIDÉ KOLEM VĚRY PÁNKOVÉ

VII. SOUPISY

VIII. ZÁVĚR

Citace
Prameny a literatura

PŘÍLOHY
Příloha č. 1 - Elena Chmelová-Věra Pánková: Hra na Robina Hooda
Příloha č. 2 - Iva Hercíková-Věra Pánková: Pět holek na krku
Příloha č. 3 - Colette Vivierová-Věra Pánková: Ať žije Marie
Příloha č. 4 - Jan Vladislav-Věra Pánková: O třescích a plescích
Příloha č. 5 - Fotodokumentace