Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠTRBOVÁ, Jana: Práce na scénáři a realizace Hloupých pohádek (bakalářská práce)

vedoucí bakalářské práce: Zdena Josková

OBSAH

PŘEDMLUVA

I. kapitola:
DĚTSKÉ DIVADLO A JEHO SPECIFIKA

II. kapitola:
DRAMATURGIE A DRAMATIKA DIVADLA HRANÉHO DĚTMI
Některé tematické a žánrové oblasti dramatiky divadla hraného dětmi
Kompoziční principy a formy nejčastěji užité v divadle hraném dětmi

III. kapitola:
GENEZE SCÉNÁŘE HLOUPÝCH POHÁDEK A JEHO ANALÝZA
Analýza scénáře z hlediska výběru textu
Žánr, téma, kompozice
Scénografie
Hudební složka

IV. kapitola:
INSCENAČNÍ A REŽIJNÍ PRÁCE SE SOUBOREM PŘI INSCENOVÁNÍ HLOUPÝCH POHÁDEK
Hloupé pohádky – scénář

ZÁVĚR

Seznam použité literatury a pramenů