Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠTĚPÁNOVÁ, Helena: Dramatická výchova v Grafické ulici na Smíchově

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Vyskočilová


OBSAH

1. Úvod

POPIS SITUACE

2. Prostředí
2.1. Charakteristika lokality
2.2. Skladba obyvatel
2.3. Atmosféra
2.4. Škola

3. Sledované děti
3.1. Rodina A – Lukáš a Tomáš
3.1.1. Lukáš A
3.1.2. Tomáš A
3.2. Rodina B – František a Irena
3.2.1. František B
3.2.2. Irena B
3.3. Rodina C – Petra a Pavel
3.3.1. Petra C
3.3.2. Pavel C
3.4. Rodina D – Zdeněk a Jan
3.4.1. Jan D
3.4.2. Zdeněk D
3.5. Psychická subderivace

4. Problémy a překvapení
4.1. Zkušenosti dětí a jejich oblíbené hry
4.1.1. Témata
4.1.2. Johan a Bakaňa
4.2. Problémy ve vybavenosti dětí
4.2.1. Chudá fantasie
4.2.2. Citový život
4.2.3. Slovní zásoba
4.2.4. Pojetí budoucnosti
4.2.5. Takzvaná agresivita dětí
4.2.6. Kriminalita

POKUS O ANALÝZU

5. Romské a neromské děti na Smíchově
5.1. Romské dětství
5.2. Neromské dětství v sociálně slabé rodině
5.3. Romská a neromská rodina

6. Mé zkušenosti a perspektivy práce
6.1. Mé zkušenosti s vyučováním
6.2. Změny v chování sledovaných dětí
6.3. Možnosti dramatické výchovy

7. Závěr

Použitá literatura
Příloha – fotografie