Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠPALKOVÁ, Dominika: Hra, herectví a děti [podstatné části práce publikovány v Tvořivé dramatice XIV, 2003, č. 2]

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

ÚVOD

1. HRA
1.1. Dramatická hra
1.2. Improvizace
1.3. Hra v roli
1.4. Rozdíl mezi hrou dětskou a hrou hereckou

2. CO JE TALENT?
2.1. Umělecké nadání
2.1.1. Všeobecné umělecké schopnosti
2.2. Umělecké nadání u dětí
2.2.1. Vztah inteligence a nadání
2.2.2. Faktory ovlivňující talent
2.3. Herecký talent

3. PODMÍNKY HERECTVÍ
3.1. Herecká intenzita
3.2. Dramatická situace
3.3. Dramatická postava a dramatická osoba

4. "DĚTSKÉ HERECTVÍ"
4.1. Typy dětského dramatického projevu
4.2. Podmínky dětského hereckého projevu

5. NĚKTERÉ SMĚRY HERECTVÍ A DĚTSKÝ DRAMATICKÝ PROJEV
5.1. Konstantin Sergejevič Stanislavskij (1863 – 1938)
5.1.1. “Kdyby” a “dané okolnosti”
5.1.2. Představivost
5.1.3. Jevištní pozornost
5.1.4. "Svalové uvolnění"
5.1.5. Některé další přínosy Stanislavského metody
5.2. Michail Čechov (1891 – 1955)
5.2.1. “Život lidského těla”
5.2.2. Dětský herecký projev v konfrontaci s metodou Michaila Čechova
5.3. Bertolt Brecht (1898 – 1956)
5.3.1. Jaký je Brechtův herec?
5.3.2. Brecht v souvislosti s dětským herectvím
5.3.3. Brecht jako zdroj inspirace a možnost cesty pro dětské divadlo
5.4. Divadelní antropologové
5.4.1. Teorie a praxe herectví pocházející z divadelní antropologie v souvislosti s DV s dětským herectvím
5.4.2. Jerzy Grotowski (1933 - 1999)
5.4.3. Peter Brook (*1925)

6. ”OSUDY HVĚZD”
6.1. Markéta Světlíková
6.2. Dita Kaplanová
6.3. “Dětský herec” v českém filmu

ZÁVĚR

Seznam použitých pramenů a literatury