Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

SOBKOVÁ, Ivana: Projekt práce s románem Karla Čapka ”Válka s mloky” na gymnáziu (Využití povinné četby k výuce českého jazyka, literatury, slohu, základů společenských věd, dramatické výchovy jakožto samostatného předmětu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dějepisu, zeměpisu...)

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

ÚVOD

I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
I.1. Smysl, přednosti i nedostatky projektového vyučování
I.2. Volba vhodné předlohy
I.3. Metody a techniky práce s literární předlohou

II. PROJEKT
II.1. Témata zpracovaná pro jednotlivé vyučovací předměty (ve formě hodiny či několikahodinového bloku)
II.2. Strukturované drama
II.3. Dramatizace, dokumentární drama, skupinové divadlo

ZÁVĚR

Pramen
Přílohy
Použitá literatura