Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠOBÁŇOVÁ, Kateřina: Příprava celoročního výukového projektu pro 5. ročník ZŠ s využitím metod a technik dramatické výchovy

vedoucí bakalářské práce: Radek Marušák

OBSAH

ÚVOD
1. DNEŠNÍ ŠKOLA
1.1. Kde hledat a co je podstatou učení
1.2. Proč právě kooperace?
1.3. Hlediska kooperativních úkolů

2. PROJEKTY (PROJEKTOVÁ METODA)
2.1. Zdroje a typy projektů
2.2. Týmová spolupráce učitelů
2.3. Záznam z praxe: Mapování zázemí projektu

3. DRAMATICKÁ VÝCHOVA
3.1. Základní principy dramatické výchovy
3.2. Záznam z praxe: Využití principů dramatické výchovy v projektu

4. ZÁZNAM Z PRAXE: PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SETKÁNÍ - POPIS JEDNOTLIVÝCH KROKŮ
4.1. Záznam z praxe: Realizace projektu
4.2. Zhodnocení úvodní části projektu

ZÁVĚR

Seznam použité literatury
Přílohy