Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

SLEPIČKOVÁ, Vendula: Jiná cesta k výuce literatury na gymnáziu

Vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

OBSAH

ÚVOD

1. LITERÁRNÍ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
1.1. Literární výchova v praxi: Literatura, RVP a státní maturita
1.2. Dramatická výchova: co může nabídnout?

2. METODY A TECHNIKY DV VYUŽITELNÉ PŘI VÝUCE LITERATURY
2.1. Metody a techniky DV obecně
2.2. Větší výukové celky

3. NÁVRHY KONKRÉTNÍHO VYUŽITÍ  METOD A TECHNIK DV PŘI VÝUCE LITERATURY
3.1. Menší výukové celky
3.2. Větší výukové celky
3.2.1. Othello
3.2.2. Maryša
3.2.3. Proces
3.2.4. Nesnesitelná lehkost bytí

ZÁVĚR

Použitá literčatura

PŘÍLOHY