Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Využití dramatické výchovy na prvním stupni malotřídní školy k propojení literatury, vlastivědy a výchovných předmětů (bakalářská práce)

vedoucí bakalářské práce: Jaroslav Provazník


OBSAH

Úvod
1. Skupina a její zkušenosti s dramatickou výchovou
1.1. Specifika výuky na malotřídní škole
1.2. Třetí třída ZŠ Tuřany
1.3. Využívání dramatickovýchovných metod při výuce
2. Výběr látky pro projekt
3. Plán celodenního projektu
3.1 Cíle projektu
3.1.1 Cíle pro český jazyk
3.1.2 Cíle pro vlastivědu
3.1.3 Cíle pro hudební výchovu
3.1.4 Cíle pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti
3.1.5 Cíle pro DV
4. Realizace projektu a jeho hodnocení
5. Závěr

Seznam pramenů
Seznam odborné literatury 
Přílohy