Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

SITTOVÁ, Gabriela: Inscenační proces s dívčím kolektivem ve věku puberty (bakalářská práce)

Vedoucí bakalářské práce: doc. Irina Ulrychová


OBSAH

Místo předmluvy

1. ÚVOD
1.1. Cíl práce
1.2. Metodické poznámky

2. DIAGNOSTIKA SKUPINY
2.1. Literárně-dramatický obor na ZUŠ Zábřeh
2.2. Složení skupiny
2.3. Vztahy ve skupině
2.4. Stručná charakteristika dívek
2.5. Dosavadní zkušenost dívek s LDO
2.6. Z pohledu vývojové psychologie

3. HLEDÁNÍ NÁMĚTU, TÉMATU, LITERÁRNÍ PŘEDLOHY PRO INSCENACI
3.1. Hlediska výběru předlohy
3.2. Zvolená předloha – pohádka "Království krasavic"
3.2.1. Autor "Království krasavic"
3.2.2. Královské pohádky
3.2.3. "Království krasavic" - analýza textu

4. DRAMATIZACE LITERÁRNÍ PŘEDLOHY
4.1. Vyjasnění základní linky příběhu a vznik nových postav
4.2. Selekce a proměna tématu
4.3. Co zbylo z "Království krasavic"?

5. PRÁCE NA ISCENACI
5.1. Časový rozvrh práce
5.2. Záznam úvodních hodin
5.3. Fáze přechodu ke konkrétnímu příběhu
5.4. Rozdělení rolí
5.5. Hudba k představení aneb Cestou většího úsilí
5.6. Výtvarná složka představení
5.6.1. Scéna a rekvizity
5.6.2. Kostýmy
5.6.3. Masky
5.6.4. Světla

6. KDY JE PRÁCE NA INSCENACI U KONCE?

7. PREMIÉRA KRÁLOVSTVÍ ČERNÉ RŮŽE

8. REFLEXE
8.1. Reflexe před premiérou a po premiéře
8.2. Co se děti naučily?
8.3. Jak hodnotím svůj vlastní podíl?
8.4. Jaké další úkoly mě čekají?

9. ZÁVĚR

Používané zkratky

Prameny

Seznam odborné literatury

PŘÍLOHY
Příloha 1 – Scénář Království Černé růže
Příloha 2 – Hlavní melodie
Příloha 3 – Plakátek a pozvánka na premiéru představení
Příloha 4 – Fotografie z generální zkoušky
Příloha 5 – Pohádka Karla Šiktance Království krasavic
Příloha 6 – Napsali o nás
Příloha 7 – DVD se záznamem premiéry