Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠIMONOVÁ, Hana: Dramatická výchova s dětmi s tělesným postižením [podstatné části diplomové práce publikovány v časopise Tvořivá dramatika XVII, 2006, č. 1]

vedoucí diplomové práce: Jaroslav Provazník


OBSAH

1. ÚVOD

2. DRAMATICKÉ VÝCHOVA S DĚTMI S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM – VÝCHODISKA A PODMÍNKY
2.1. Psychologická východiska
2.1.1. Vývoj dítěte s tělesným postižením
2.1.2. Vyrovnávání se s postižením
2.2. Rodina a její vliv na dítě s postižením
2.3. Ústavní péče

3. PRINCIPY A ZÁSADY PRÁCE S DĚTMI S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM Z HLEDISKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

4. DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE VZTAHU K VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM
4.1. Dramatická výchova s tělesně postiženými dětmi
4.1.1. Cíle
4.1.2. Strategie vedení
4.1.3. Metody a techniky
4.2. Vedoucí dramatického kroužku – učitel dramatické výchovy
4.3. Dramatická výchova a dramatoterapie

5. PRÁCE V DRAMATICKÉM KROUŽKU V INTERNÁTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEDLIČKOVA ÚSTAVU V PRAZE
5.1. Podmínky práce
5.2. Děti
5.3. Průběh práce v kroužku
5.3.1. První rok práce v kroužku
5.3.2. Druhý rok
5.3.3. Třetí rok
5.3.4. Shrnutí práce v kroužku

6. ZÁVĚR

Použitá literatura