Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

SHÁNĚLOVÁ, Hana: Využití prvků dramatiky v přípravě rozhlasového moderátora

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Jiřina Hůrková, CSc.


OBSAH

1. ÚVOD

2. DRAMATICKÁ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ MODERÁTORA
2.1. Principy
2.2. Metody
2.2.1. Metody dramatické výchovy
2.2.2. Metody v tomto kurzu
2.3. Obsah
2.4. Studium na DAMU

3. PLÁNOVÁNÍ
3.1. Stavba hodiny
3.1.1. Hry a cvičení
3.1.2. Dramatické strukturování
3.2. Časový plán

4. CÍLE
4.1. Cíle dramatické výchovy – srovnání
4.1.1. Dramatické cíle
4.1.2. Sociální rozvoj
4.1.3. Osobnostní rozvoj
4.2. Cíle této práce

5. ROZHLASOVÉ A RADIOVÉ STANICE V ČESKÉ REPUBLICE
5.1. Současné vzdělávání moderátora soukromé stanice
5.2. Současné vzdělávání moderátora veřejněprávní stanice
5.2.1. Tvůrčí skupina elévů

6. MODERÁTOR
6.1. Zátěž, zátěžové podněty při práci moderátora
6.1.1. Boj proti stresu
6.2. Moderátor z pohledu masové a interpersonální komunikace

7. MLUVENÉ SLOVO

8. SKUPINA
8.1. Sociální klima ve skupině

9. OSOBNOST UČITELE
9.1. Strategie vedení
9.1.1. Přípravné práce
9.1.2. Činnost v průběhu lekce
9.1.3. Hodnocení

10. PŘEDPOKLADY PRO PRÁCI

11. PŘÍPRAVA MODERÁTORA 1. ČÁST
11.1. Individuální lekce
11.2. Kolektivní lekce
11.2.1. Organizace lekce

12. PŘÍPRAVA MODERÁTORA 2. ČÁST
12.1. Jednotlivé lekce

13. ZÁVĚR

Použitá a prostudovaná literatura