Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠANDOVÁ, Alena: Děvčátko Momo a ukradený čas Michaela Endeho z pohledu dramatické výchovy

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

OBSAH

ÚVOD
1. O AUTOROVI A JEHO TVORBĚ
1.1. Životopis
1.2. Tvorba
2. KNIHA DĚVČÁTKO MOMO A UKRADENÝ ČAS
2.1. Zamyšlení nad knihou
2.2. Hledisko jazykové a tematické výstavby
2.3. Témata a motivy
2.3.1. Čas jako stěžejní téma Momo
2.3.2. Další témata a motivy
3. VYUŽITÍ V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ
3.1. Přehled námětů k činnostem
3.1.1. Vybrané oblasti životní zkušenosti
3.1.2. Rámcově vypracované projekty
3.1.3. Přesah do jiných předmětů
ZÁVĚR

Literatura
Přílohy