Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ROSEN, Josef: Vyučování dějinám divadla technikami dramatické výchovy anebo Vyučování dramatu dramatem

Vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

OBSAH

Úvod

1. Dramatická výchova a škola
1.1. Cíle dramatické výchovy a její zařazení do školského systému
1.1.1. Je dramatická výchova divadlo?
1.2. Je učitel dramatické výchovy víc hercem, nebo učitelem?
1.2.1. Divadlo x škola
1.2.2. Učitel vede a stimuluje k činnosti
1.2.3. Učitel je psychologem
1.2.4. Učitel je herec

2. Popis projektu "Vyučování dramatu dramatem"
2.1. Návštěva antického divadla: Král Oidipus
2.2. Komedie dell´arte
2.3. Romeo a Julie: Láska až za hrob
2.4. Vojcek jako romantický hrdina?
2.5. Višňový sad: Prodat, či neprodat?
2.6. Poezie v dadaismu a surrealismu

3. Hodnocení projektu "Vyučování dramatu dramatem"

Seznam použité odborné literatury
Seznam příloh