Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ROHLENA, Pavel: Osobnost učitele výchovné dramatiky a jeho přístup k žákovi

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.


OBSAH

Úvod
Cíl práce

1. OKOVY SYSTÉMU
1.1. Výchova k osobnosti
1.2. Nebezpečí rozpadu kultury

2. SEBEROZVOJ, SEBEPOZNÁNÍ
2.1. Důležitost četby pro rozvoj citlivosti
2.2. „Veslovat“ nebo „se nechat unést proudem“?
2.3. Vůle vedoucí k rozvoji osobnosti
2.4. Studium etiky
2.5. Sebeanalýza a focusing
2.6. Bezcharakterní učitel?

3. ROZVOJ TVOŘIVOSTI
3.1. Vytváření produktivního prostředí
3.1.1. Umění chválit
3.2. Náhled na osobnost žáka
3.2.1. Přijetí žáka z hlediska jedinečnosti jeho bytí
3.3. Láska
3.4. Sebeláska, egoismus a narcismus
3.5. Autonomie osobnosti
3.6. Talent a skupina
3.7. Volná improvizace
3.7.1 Aktivace nevědomí
3.7.2. Hra jako cesta k přirozenosti
3.7.3. Důležitost volné improvizace pro rozvoj osobnosti
3.8. Každý svého štěstí strůjcem
3.8.1. Pochopení „rezistence“
3.9. Zdůraznění modelové situace
3.10. Budování důvěry
3.11. Hodnotit či nehodnotit? (aneb trocha Gestalt terapie)

4. CITLIVOST K ŽÁKOVI
4.1. Umění naslouchat
4.2. Respektování vnitřního světa žáka
4.2.1. Sendvič
4.3. Plný kontakt a kontaktní mechanismy
4.3.1. Kontaktní mechanismy
4.3.1.1. Introjekce
4.3.1.2. Projekce
4.3.1.3. Konfluence
4.3.1.4. Izolace
4.3.1.5. Deflexe
4.3.1.6. Retroflexe
4.3.1.7. Rezistence
4.4. Cíl nebo prostředek?
4.5. Soustředění

Závěr

Použitá literatura