Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: Využití metod dramatické výchovy při výuce židovské problematiky na střední škole (bakalářská práce)

Vedoucí bakalářské práce: Radek Marušák


OBSAH

ÚVOD

METODY DRAMATICKÉ VYCHOVY VE VÝUCE DĚJEPISU

CÍLE PROJEKTŮ

HILSNERIÁDA
Rituální vražda
Hilsneriáda - fakta
Hlavní aktéři
Hilsneriáda - scénář
Testovací skupina, reflexe průběhu

ŽIDÉ PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
Situace v Československu
Vznik státu Izrael
Hlavní aktéři
Židé po druhé světové válce - scénář
Testovací skupina, reflexe průběhu

ZÁVĚR

Prameny a literatura

PŘÍLOHY
1. Holocaust v českých zemích - scénář
2. Rituální vražda - obrazové materiály
3. Vražda Anežky Hrůzové - materiály z dobového tisku
4. Leopld Hilsner - materiály z dobového tisku¨
5. Kramářské písně ("Nová píseň o strašné vraždě spáchané na Anežce Hrůzové" [Jako "Vandrovali vandrovníci"], "Po vší zemi rozlétla se zpráva...", "Teprv čtvrtého dne k deváté hodině...")
6. Antisemitské materiály - karikatury
7. Antisemitské materiály - Ukázka ze Snáře J. L. Procházky z konce 19. století
8. Antisemitské materiály - parlamentní interpelace
9. Antisemitské materiály - "Národní sebeobrana" - z knihy premonstráta a faráře Rudolfa Vrby
10. Eva Erbenová v 9 letech (fotografie)
11. Eva Erbenová v 16 letech (fotografie)