Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: České divadlo pro děti v první polovině 19. století [vydáno pod názvem České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století. Praha: Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU; Nakladatelství KANT - Karel Kerlický, 2013. 188 s. Ed. Disk - malá řada, sv. 16. ISBN 978-80-7437-094-6 ]

Vedoucí práce: doc. Jaroslav Provazník

OBSAH

Úvod
1. Kontext doby
1.1. Historické souvislosti
1.2. Souvislosti – vývoj školství
1.3. Souvislosti – dětská literatura konce 18. a první poloviny 19. století
2. Divadlo pro děti – teorie a praxe
3. Hry pro děti přeložené do češtiny
3.1. Christian Felix Weisse
3.2. Christoph von Schmid
3.3. Louise Hölderová
4. Původní české hry pro děti
5. Časopis Přítel mládeže
Závěr
Prameny a literatura