Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda: Jak začít s novou skupinou. 5 W v přímém přenosu

vedoucí bakalářské práce: doc. Eva Machková

OBSAH

ÚVOD

CHARAKTERISTIKA SKUPINY
1. 1. Vznik skupiny
1. 2. Zázemí kroužku
1. 3. Charakteristika jednotlivců
1. 4. Vývojová specifika

CÍLE
2. 1. Obecná východiska
2. 2. Cíle krátkodobé – plánování první schůzky
2. 3. Cíle střednědobé – plánování pro první měsíce
2. 4. Cíle dlouhodobé – celoroční

VOLBA LÁTKY
3. 1. Základní kritéria
3. 2. Volba látky pro první setkání
3. 3. „Osvědčené“ látky

NÁMĚTY A METODY
4. 1. Náměty pro mladší školní věk
4. 2. Věkově různorodá skupina
4. 3. Výběr metod
4. 4. Metody v začínající skupině

ZÁZNAM PRAXE
5. 1. Pět prvních setkání

PROBLÉMY
6. 1. Kázeň

VYHODNOCENÍ CÍLU
7. 1. Střednědobé cíle
7. 2. Dlouhodobé cíle

ZÁVĚR

Prameny a literatura
Přílohy