Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda: Dětské divadlo a jeho hodnocení na přehlídkách

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

OBSAH

ÚVOD

1. SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY
1.1. Umělecké soutěže
1.2. Systém přehlídky Dětská scéna
1.3. Funkce soutěží
1.4. Úskalí přehlídky
1.4.1. Soutěživost a spolupráce
1.4.2. Vzdělávací a metodická funkce
1.4.3. Koncepce

2. POROTA
2.1. Funkce poroty
2.2. Osobnost porotce
2.2.1. Vnímání
2.2.2. Zpracování poznatků
2.2.3. Sdělování
2.3. Složení poroty

3. HODNOCENÍ
3.1. Podmínky hodnocení
3.1.1. Prostředí
3.1.2. Časové podmínky
3.1.3. Role organizátora
3.2. Specifika dětského divadla
3.3. Kritéria hodnocení inscenace dětského divadla
3.3.1. Dramaturgie
3.3.2. Režie
3.3.3. Dětské herectví
3.3.4. Scénografie
3.3.5. Hudební a zvuková složka
3.3.6. Diváci
3.4. Diskuse

4. DĚTSKÁ SCÉNA 2005

5. ZÁVĚR 

Seznam použité literatury

PŘÍLOHY
č. 1: Propozice Dětské scény 2005
č. 2: Evidenční listy a posudkový formulář
č. 3: Přehled krajských postupových přehlídek v roce 2005
č. 4: Seznam inscenací Dětské scény 2005
č. 5: Složení lektorského sboru Dětské scény 2005
č. 6: Články o Dětské scéně 2005 (Václav Klemens: Trutnov a obtíže růstu, Tvořivá dramatika 2/2005; František Zborník: Zpráva o Dětské scéně 2005, Amatérská scéna 4/2005)