Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

REZKOVÁ, Kateřina: Rok s dětským divadelním souborem Roztočená vrtule (bakalářská práce)

Vedoucí bakalářské práce: doc. Irina Ulrychová

OBSAH

1. Úvod

2. Všeobecná východiska
2.1. Historie souboru
2.2. Složení souboru Roztočená Vrtule
2.3. Způsob práce souboru Roztočená Vrtule

3. Práce s literární předlohou
3.1. Volba námětu
3.2. Dramaturgický rozbor předlohy
3.3. Má prvotní představa o ztvárnění předlohy
3.4. Možná témata, která skýtá text
3.5. Seznámení se s autorem předlohy, ukázková lekce
3.6. Literární předloha a práce s příběhy v budoucí inscenaci

4. Tvarování inscenace
4.1. Vznik scénáře
4.2. Scéna, kostýmy, hudba, rekvizity
4.3. Vlastní tvarování inscenace

5. Prezentace projektu
5.1. Premiéra
5.2. Krajská přehlídka
5.3. Hodnocení poroty
5.4. Realizace některých připomínek

6. Hodnocení projektu
6.1. Vliv projektu na skupinu
6.2. Vliv projektu na jednotlivce
6.3. Vlastní hodnocení projektu

7. Závěr

Bibliografie