Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

REZEK, Jiří: Kritéria volby námětů pro dětský divadelní soubor

vedoucí diplomové práce doc. Eva Machková

OBSAH

Prolog
Úvod

1. DIVADLO HRANÉ DĚTMI – OBECNÁ A SPECIFICKÁ VÝCHODISKA

2. DRUHY NÁMĚTŮ PRO DIVADELNÍ INSCENOVÁNÍ S DĚTSKÝM SOUBOREM
2.1. Definice námětu 
2.2. Literární předloha
2.3. Zdroj námětu mimo literární dílo

3. KRITÉRIA VOLBY NÁMĚTU
3.1. Sociálně psychologický stav skupiny a jednotlivců, odborná vybavenost dětí
3.1.1. Věk
3.1.2. Počet členů
3.1.3. Pohlaví
3.1.4. Druh skupiny, vztahy ve skupině
3.1.5. Vybavenost
3.2. Jazykové a tématické předpoklady námětu
3.3. Dramatičnost a divadelnost
3.4. Vnější vlivy determinující inscenování

4. APLIKACE TEORETICKÉ ANALÝZY VE SKUPINĚ DS VRTULE NA SEDMI NÁMĚTECH
4.1. Dětský divadelní soubor Vrtule
4.2. Skupina, počet, věk, pohlaví, vztahy, vybavenost
4.3. Proces volby
4.4. Předložené náměty
4.4.1. Básničky versus pubescent = brrr?
4.4.2. Stvoření světa
4.4.3. Nenaplněná láska dvou figurek s osudovým přičiněním lidského chování
4.4.4. Nevšední životní situace jako dramatická situace
4.4.5. Tři přání
4.4.6. Virtuální realita a rodinný život
4.4.7. Co jste nám to udělali?

5. PŘEDSTAVA INSCENAČNÍ PRÁCE VYBRANÉHO NÁMĚTU

6. ZÁVĚR

Prameny
Odborná literatura
Přílohy