Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

PROCHÁZKOVÁ, Michaela: Storytelling a jeho využití v práci s příběhem

vedoucí diplomové práce: Aleš Bergman, PhD.


OBSAH

Úvod

1. "STORYTELLING" - VYMEZENÍ POJMU

2. PREHISTORIE “STORYTELLINGU” V EVROPĚ
2.1. Prvky vypravěčství v české lidové slovesnosti

3. AFRICKÝ “STORYTELLING”
3.1. Přehled žánrů určených k ústnímu podání
3.2. Průběh představení
3.3. Použití konvencí
3.4. Herectví vypravěče

4. ÚLOHA FIKTIVNÍHO PŘÍBĚHU V ŽIVOTĚ DÍTĚTE
4.1.Rodinná vyprávění
4.2. Vyprávění pohádek
4.3. Rodič-vypravěč
4.4. Dítě-vypravěč

5. VLASTNÍ PROJEKT
5.1. Úvod
5.2. Projekt “Cesty příběhů - příběhy cest”
5.2.1. Inspirace
5.2.2. Vznik
5.2.3. Příprava podmínek
5.2.4. Příprava programu
5.2.5. Průběh projektu
5.2.6. Pokračování

Seznam použité literatury
Přílohy