Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

POVOLNÝ, Aleš: Rozvoj tvořivosti prostřednictvím zvukových plánů

vedoucí diplomové práce Mgr. Tomáš Kolafa

OBSAH

ÚVOD

TEORETICKÁ ČÁST
1. Tvořivost
1.1. Definice tvořivosti
1.2. Tvořivé myšlení
1.3. Bariéry tvořivosti
1.4. Rozvoj tvořivosti dítěte
1.5. Hra a tvořivá hra
2. Estetická výchova
3. Hudba a divadlo
3.1. Náboženský rituál
3.2. Dominantní materiál hudby a divadla
3.3. Zvuk a hudby v kontextu divadelním a dramatickém
4. Hudební a dramatická výchova
4.1. Hudební výchova
4.2. Dramatická výchova
4.3. Možnosti propojení hudební a dramatické výchovy
5. Zvuk a zvukové plány
5.1. Vlastnosti zvuku
5.2. Hudebně výrazové prostředky
5.3. Obrazová hudba
6. Učitel hudební a dramatické výchovy
6.1. Charakteristika učitele
6.2. Učitelovo plánování vyučovací jednotky

PRAKTICKÁ ČÁST
7. Cíl výzkumu a předpoklady
8. Přehled metod výzkumu
9. Charakteristika souboru
10. Výběr prostředků k realizaci vyučovací jednotky
11. Zmapování procesu kreativity v průběhu vyučovací
jednotky
12. Plán jednotlivých aktivit
13. Hodnocení průběhu jednotlivých aktivit
14. Celkové hodnocení

ZÁVĚR

Použitá literatura