Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra: Romské pohádky jako most pro interkulturní porozumění (bakalářská práce)

vedoucí bakalářské práce: Jaroslav Provazník

OBSAH

ÚVOD

I. ROMSKÉ POHÁDKY V LITERATUŘE
Paramisi neboli pohádka
Jak se romské pohádky šířily
Funkce jednajících osob v romských pohádkách
Postavy v romských pohádkách
Kouzelné předměty v romských pohádkách
Motivy v romských pohádkách
Proppovské atributy postav v romských pohádkách
Romské pohádky v současnosti
Mohou romské pohádky změnit zakořeněné předsudky?

II. ROMSKÉ POHÁDKY JAKO MATERIÁL PRO PRÁCI S DĚTMI
Které romské pohádky číst a kdy
Romské pohádky jako materiál pro práci v hodinách dramatické výchovy
Romské pohádky jako výchozí materiál pro dramatické zpracování

III. ZÁVĚR

Bibliografie