Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

POLZEROVÁ, Eva: Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy (Průprava dětí mladšího školního věku) [vyd. IPOS-ARTAMA, Praha 1995]

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Kröschlová

OBSAH

1. Úvod
2. Pohyb v prostoru a orientace v něm
3. Správné držení těla - motivační procvičování
4. Rozvíjení rytmické a dynamické složky pohybu (cvičení)
5. Využití rekvizit (míčů, šátků, kruhů - obručí) k tvořivým pohybovým činnostem a hrám
6. Rozvíjení pohybových dovedností ve dvojicích a pohybové tvořivosti ve skupinách
7. Literatura, hudba a výtvarné umění jako inspirace k tvořivému pohybu
8. Závěr

Použitá literatura