Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

PECHAROVÁ, Terezie: Osobnost hlasového pedagoga - jeho příprava a předpoklady pro vykonávání profese

Vedoucí diplomové práce: Ivana Vostárková

OBSAH

Úvod

1. Kdo je hlasový pedagog a jaké jsou cíle jeho práce? Vymezení pojmu a pole působnosti hlasové výchovy
1.1. Vztahy mezi hlasovou výchovou, pěveckou výchovou a mluvní výchovou
1.2. Kdo je hlasový pedagog?
1.2.1. Čím se liší hlasový pedagog od foniatra a logopeda?
1.2.2. Čím se liší hlasový pedagog od učitele rétoriky?

2. Osobnost hlasového pedagoga a jeho předpoklady pro úspěšné zvládnutí profese
2.1. Odborné vědomosti
2.1.1. Poznatky o tvoření hlasu a jeho vlastnostech
2.1.1.1. Dýchání a dýchací ústrojí
2.1.1.2. Fonační ústrojí
2.1.1.3. Artikulační (modifikační) ústrojí
2.1.1.4. Nervové řízení hlasotvorného procesu, vliv hormonů na hlas
2.1.1.5. Vlastnosti hlasu
2.1.2. Vývoj hlasu v průběhu života
2.1.3. Hlasové poruchy a poruchy řeči
2.1.4. Ortoepie a ortofonie
2.1.5. Vztah zpěvu a mluvy
2.2. Znalost vlivu psychiky na hlasotvorný proces
2.3. Dovednost hlasové analýzy a hlasový pedagog jako vzor
2.4. Pedagogicko-psychologické schopnosti a dovednosti hlasového pedagoga
2.4.1. Vztah učitel a žák v hlasové výchově

3. Příprava a možnosti vzdělávání hlasového pedagoga kvalifikující ho k výkonu jeho profese
3.1. Možnosti vzdělání na různých typech škol
3.1.1. Konzervatoře
3.1.2. Vyšší odborné školy
3.1.3. Vysoké školy
3.1.4. Shrnutí
3.2. Optimální způsob přípravy hlasového pedagoga k výkonu jeho profese

Závěr

Seznam literatury