Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

PAJANKOVÁ, Naděžda: Cesta k divadelnímu tvaru se skupinou dospívajících

Vedoucí bakalářské práce: doc. Jaroslav Provazník

Obsah

1. DIAGNOSTIKA SKUPINY
1.1. Psychologické předpoklady dospívajících pro hereckou a divadelní tvorbu
1.2. Studio Divadla Dagmar
1.3. Skupina a její dispozice

2. LITERÁRNÍ PŘEDLOHA            
2.1. Jazykový plán
2.2. Tematický plán
2.3.  Kompoziční plán

3. DRAMATURGICKO-REŽIJNÍ KONCEPCE
3.1. Téma
3.2. Žánr a styl
3.3. Adaptace předlohy

4. REALIZACE
4.1. Zkušenosti I. Konývkové, A. Palarčíkové
4.2. Vlastní cesta
4.3. Hlavní metody inscenačního procesu
4.4. Průběh inscenačního procesu

5. HODNOCENÍ
5.1. Práce vedoucího
5.2. Práce souboru

6. ZÁVĚR

Prameny a literatura

SEZNAM PŘÍLOH
1 - Legendy [Selmy Lagerlöfové] Svatá noc a Betlémské děcko
2 - Scénář k inscenaci Zázraky
3 - Program inscenace Zázraky
4 - Fotografie ze zkoušky “improvizace s rekvizitou”
5 - Záznam představení inscenace Zázraky