Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

NEUMANNOVÁ, Eva: Postavy a jejich funkce v ruských kouzelných pohádkách a jejich využití v dramatické výchově

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

ÚVOD

1. KAPITOLA
1.1. Současná společnost a postavení jedince
1.2. Současné poruchy mezigenerační komunikace
1.3. Je tradice přežitá?
1.4. Moudrost starých příběhů
1.5. Vyprávění pohádek

2. KAPITOLA
2.1. Pohádka jako literární žánr
2.2. Teorie vzniku pohádek
2.3. Dějiny lidové pohádky a její sběratelé
2.4. Způsoby zpracování pohádkových příběhů
2.5. Druhy pohádek
2.6. Slovanské pohádky
2.7. Stylistické zvláštnosti ruských pohádek
2.8. Funkce v ruských kouzelných pohádkách
2.9. Postavy a jejich atributy v ruských kouzelných pohádkách

3. KAPITOLA
3.1. Ruské, ukrajinské a běloruské pohádky
3.1.1. Kulihrášek
3.1.2. Kuzma Brzobohatý
3.1.3. Mořský car a Přemoudrá Vasilisa
3.2. Specifika ruských, ukrajinských a běloruských pohádek

4. KAPITOLA
4.1. Témata využitelná v dramatické výchově
4.1.1. Kulihrášek
4.1.2. Bohatýři Medvíďák, Vousák, Horňák a Dubňák
4.1.3. Nesmrtelný Kostěj
4.1.4. Marja Morevna
4.1.5. Sviňka zlatá štětinka, kachnička zlaté peříčko a kůň zlatohřívák
4.1.6. Kuzma Brzobohatý
4.1.7. Mořský car a Přemoudrá Vasilisa
4.1.8. Peříčko Finista jasného sokola
4.1.9. Sestřička Aljonuška a bratříček Ivánuška
4.1.10. Žabka princezna
4.2. Možnosti dramatizace ruské kouzelné pohádky

Závěr

Poznámky
Seznam použité literatury