Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

NEMRAVOVÁ, Hana: Literatura jako zdroj divadelního tvaru

vedoucí diplomové práce: Irina Ulrychová


OBSAH

ÚVOD
1. PRÓZA, DRAMA, DRAMATIZACE
1.1. Společné kořeny dramatu a prózy
1.2. Téma
2. SYŽET A FABULE, NEBO PŘÍBĚH, TEXT A VYPRAVOVÁNÍ?
3. PŘÍBĚH
3.1. Příběh prózy a příběh dramatu
3.2. Příběh v dramatizaci
4. VYPRAVOVÁNÍ
4.1. Vypravování prózou
4.2. Vypravování dramatem
4.3. Vypravování dramatizací
4.4. Autor
4.4.1. Prozaik
4.4.2. Dramatik
4.4.3. Autor předlohy versus dramatizátor
4.5. Vypravěč příběhu
4.5.1. Vypravěč v próze
4.5.2. Vypravěč v dramatu
4.5.3. Úloha vypravěče v dramatizaci
4.6. Postava
4.6.1. Postava v próze
4.6.2. Postava v dramatu
4.6.3. Postava v dramatizaci
4.7. Čas
4.7.1 .Čas prózy
4.7.2 .Čas dramatu
4.7.3. Proměny času při dramatizaci
4.8. Prostor
4.8.1. Prostor prózy
4.8.2. Prostor dramatu
4.8.3. Konkretizace prostoru při dramatizaci
5. TEXT PRÓZY, DRAMATU A DRAMATIZACE
6. CESTA K DIVADELNÍMU TVARU
6.1. Divadelní soubor ZUŠ UH a způsob jeho práce
6.2. Ray Bradbury: Čarodějné jaro
6.2.1. Charakteristika skupiny
6.2.2. Průběh přípravných prací
6.2.3. Literární rozbor povídky
6.2.4.  Práce s textem při dramatizaci
6.2.5. Cecy (scénář)
6.3. Božena Němcová: Divá Bára
6.2.1. Charakteristika skupiny
6.2.2. Průběh přípravných prací
6.2.3. Literární rozbor povídky
6.3.4.  Práce s textem při dramatizaci
6.3.5.  Naša Divá Bára (scénář)
6.4. Alexandr Grin: Jessie a Morgiana
6.4.1. Charakteristika skupiny
6.4.2. Průběh přípravných prací
6.4.3. Literární rozbor povídky
6.4.4. Práce s textem při dramatizaci
6.4.5. Morgiana (scénář)
ZÁVĚR

Použitá literatura