Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

NĚMEČKOVÁ, Ivana: Proces tvorby při práci v LDO ZUŠ

vedoucí diplomové práce: Milada Mašatová


OBSAH

1. ÚVOD

2. KREATIVITA JAKO NUTNÝ PŘEDPOKLAD K ÚČASTI V PROCESU TVORBY
2.1. Definice tvořivosti v odborné literatuře
2.2. Tvořivý proces jako prostředek ke sdělení
2.3. Terminologie související s procesem tvorby

3. PROCES TVORBY
3.1. Charakteristika
3.2. Přehled operací v jednotlivých fázích tvůrčího procesu
3.3. Fáze procesu tvorby – jejich upřesnění

4. OVĚŘOVÁNÍ OTÁZKY, ZDA PROCHÁZÍME PŘI PRÁCI NA DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍ VŠEMI FÁZEMI PROCESU TVORBY
4.1. Spojení fází tvorby s jednotlivými příklady činností

5. VYHOTOVENÍ PŘEDPOKLADŮ – ZÁVĚR

PŘÍLOHY
Oscar Wilde: Hvězdné dítě [text pohádky]
Oscar Wilde: Infantčiny narozeniny [ukázka z textu pohádky]
Hrnec zlata pro toho, kdo tu hvězdu najde [scénář inscenace])

Seznam použité literatury