Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KALINOVÁ, Karolina: Mýty a legendy severoamerických Indiánů jako zdroj témat pro dramatickou výchovu

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

OBSAH

Úvod

1. NÁBOŽENSKÉ PŘEDSTAVY PŘÍRODNÍCH NÁRODŮ
1.1. Magické myšlení
1.1.1. Nadpřirozené bytosti
1.1.2. Vyjádření představ o magické síle
1.1.3. Magie
1.1.4. Svaté osoby
1.1.5. Význam náboženských představ
1.2. Rituály
1.2.1. Význam rituálů
1.2.2. Druhy rituálů
1.2.2.1. Přechodové rituály
1.2.2.2. Výroční rituály
1.2.2.3. Revitalizační rituály
1.2.3. Souvislost mezi mýtem a rituálem

2. PODSTATA A VÝZNAM MÝTU
2.1. Podstata mýtu
2.2. Komunikační prostředky mýtu
2.3. Vliv společnosti na mýtus
2.4. Vliv postavení jedince ve společnosti na mýtus
2.5. Vliv životního prostředí na mýtus
2.6. Vliv způsobu obživy na mýtus
2.7. Vliv představ o čase na mýtus
2.8. Význam mýtu
2.8.1. Význam mýtu pro naši společnost

3. TÉMATA A POSTAVY MÝTŮ RŮZNÝCH KULTUR
3.1. Postavy mýtů
3.1.1. Bohové
3.1.2. Démoni
3.1.3. Nebeská tělesa
3.1.4. Živočichové a rostliny
3.1.5. Šibal
3.1.6. Kulturní hrdina
3.2. Dělení mýtů
3.3. Témata mýtů
3.3.1. Stvoření světa
3.3.2. Zkáza světa
3.3.3 Zrození boha, poloboha nebo lidského hrdiny
3.3.4 Dětství bohů a hrdinů
3.3.5. Boj
3.3.6. Láska
3.3.7. Smrt a posmrtný život
3.4. Funkce mýtů

4. ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI A HODNOTOVÝ ŽEBŘÍČEK SEVEROAMERICKÝCH INDIÁNŮ
4.1. Posvátné spolky a klany
4.2. Rodina
4.3. Vztah k dětem
4.4. Postavení ženy
4.5. Hodnoty
4.5.1 Válečnictví

5. ZPŮSOB MYŠLENÍ A NÁBOŽENSKÉ PŘEDSTAVY SEVEROAMERICKÝCH INDIÁNŮ
5.1. Pojetí času
5.2. Představy o světě
5.3. Posvátný život
5.4. Přírodní duchové
5.5. Hledání vizí
5.6. Sny
5.7. Posvátné předměty
5.8. Vztah k živočichům a rostlinám
5.9. Šaman
5.10. Rituály
5.11. Léčení a nemoc
5.12. Smrt a posmrtný život
5.13. Válka

6. MÝTY SEVEROAMERICKÝCH INDIÁNŮ
6.1. Témata mýtů
6.1.1. Stvoření
6.1.2. Původ lidí
6.1.3. Kulturní hrdinové
6.1.4. Šibal
6.1.5. Nestvůry
6.1.6. Hrdinská dvojčata
6.1.7. Původ smrti
6.1.8. Zničení světa
6.1.9. Nadpřirozené bytosti
6.1.9.1.Duchové
6.1.9.2. Božské bytosti
6.1.10. Zvířata
6.1.11. Lov
6.1.12. Kukuřice
6.2. Přínos mýtů severoamerických indiánů pro dramatickou výchovu

7. SPECIFIČNOST MÝTŮ SEVEROAMERICKÝCH INDIÁNŮ

8. TÉMATA MÝTŮ  SEVEROAMERICKÝCH INDIÁNŮ VYUŽITELNÁ V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ
8.1. Svět
8.1.1. Stvoření a utváření světa
8.1.2. Původ lidí
8.1.3. Počasí a střídání ročních období
8.1.4. Potopa
8.2. Lidský život
8.2.1. Hrdinové
8.2.2. Šibalové
8.2.3. Zkoušky
8.2.4. Vztah lidí a zvířat
8.2.5. Dobro a zlo
8.2.6. Nebeský svět
8.2.7. Outsiderství a jinakost
8.2.8. Vztahy mezi muži a ženami
8.2.9. Nadpřirozeno
8.2.10. Odchod z domova
8.2.11. Původ smrti a posmrtný život
8.3. Nectnosti
8.3.1. Pýcha
8.3.2 Krutost
8.3.3. Chamtivost
8.3.4. Porušení zákazu
8.3.5. Zrada
8.3.6. Další nectnosti
8.4. Ctnosti
8.4.1. Dodržení slova
8.4.2. Přátelství
8.4.3. Věrnost
8.4.4. Odvaha a statečnost
8.4.5. Obětavost
8.5. Další témata

9. ZPŮSOB VYUŽITÍ TÉMAT MÝTŮ  SEVEROAMERICKÝCH INDIÁNŮ V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ

10. NÁVRH LEKCE DRAMATICKÉ VÝCHOVY

ZÁVĚR

Seznam použité literatury

SEZNAM PŘÍLOH