Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MORAVEC, Ondřej: Kooperace v dramatické výchově

vedoucí práce: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.


OBSAH

TEORETICKÁ  ČÁST

1. CHARAKTERISTIKA KOOPERACE
1.1. Spolupráce "učitel - žák"
1.2. Spolupráce "žák - žák"

2. KOOPERACE (KOOPERATIVNÍ UČENÍ) JAKO JEDNA Z TEORIÍ VZDĚLÁVÁNÍ

3. PODMÍNKY ÚČINNOSTI KOOPERATIVNÍHO UČENÍ
3.1. Pozitivní vzájemná závislost
3.2. Podporující interakce
3.3. Interpersonální dovednosti a dovednosti pro práci v malé skupině

4. CHARAKTERISTIKA PRINCIPŮ KOOPERATIVNÍHO UČENÍ

5. METODY A TECHNIKY KOOPERATIVNÍHO VYUČOVÁNÍ
5.1. Metody kooperativní skupinové činnosti
5.2. Techniky kooperativní skupinové činnosti

6. KOOPERATIVNÍ DOVEDNOSTI JAKO JEDEN Z CÍLŮ VYUČOVÁNÍ

7. ŘÍZENÍ V KOOPERATIVNÍM VYUČOVÁNÍ

8. KOOPERACE V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ
8.1. Dramatická výchova
8.1.1. Rolová hra


VÝZKUMNÁ ČÁST

9. ZKOUMÁNÍ KOOPERACE DĚTÍ STŘEDNÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ
9.1. Charakteristika skupiny
9.1.1. Charakteristika dětí středního školního věku

10. POPIS A INTERPRETACE DRAMATICKOVÝCHOVNÉHO PROGRAMU PRO UTVÁŘENÍ KOOPERATIVNÍHO CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ DĚTÍ STŘEDNÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU
10. 1. Začít u sebe
10. 2. Tváře improvizace
10. 3. Řešit a vyřešit
10. 4. Nálepky
10. 5. Červená karkulka
10. 6. Jak improvizace pokračuje?
10. 7. Filemón a Baukis
10. 8. Katastrofa z vesmíru
10. 9. Město
10. 10. Otevřít dveře cizím lidem můžte být nebezpečné
10. 11. Drogy mezi dětmi
10. 12. Kráska a Netvor
10. 13. Divadelní inscenace s dětským souborem

11. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ POPISU A INTERPRETACE DRAMATICKO-VÝCHOVNÉHO PROGRAMU PRO UTVÁŘENÍ KOOPERATIVNÍHO CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ DĚTÍ STŘEDNÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

Seznam použitých pramenů a literatury

PŘÍLOHY