Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MATĚJÍČKOVÁ, Milena: Hledání principů ovlivňujících autentický prožitek v improvizaci

vedoucí diplomové práce: Irina Ulrychová


OBSAH

Úvod

1. Dramatická výchova - význam jejích obecných pojmů

2. Přístup první: Improvizace na téma

3. Přístup druhý: Volná improvizace

4. Volná improvizace a strukturované drama - porovnání principů
4.1. Cíl volné improvizace
4.2. Cíle strukturovaného dramatu
4.3. Srovnání zákonitostí strukturovaného dramatu a volných improvizací

5. Volné improvizace a příprava představení

Závěr