Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MÁLKOVÁ, Radka: Metody dramatické výchovy na středních pedagogických školách (Aplikace metod dramatické výchovy na středních pedagogických školách)

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.


OBSAH

ÚVOD

1. METODY
1.1. Specifikum metody dramatické výchovy

2. STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
2.1. Profil absolventa
2.2. Všeobecně vzdělávací předměty na SPgŠ obor 75-31-M/005 předškolní a mimoškolní pedagogika
2.3. Metody výuky všeobecně vzdělávacích předmětů na středních odborných školách obecně
2.4. Metody výuky všeobecně vzdělávacích předmětů na střední pedagogické škole

3. EMPIRICKÁ ČÁST
3.1. Přehled možných dramatických aktivit
3.1.1. Český jazyk a literatura
3.1.2. Dějepis
3.2. Výzkum
3.2.1. Metodologie výzkumu
3.2.2. Střední pedagogická škola – Most
3.2.2.1. Využité metody
3.2.2.2. Vyhodnocení dotazníků
3.2.3. Střední pedagogická škola – Čáslav
3.2.3.1. Využité metody
3.2.3.2. Vyhodnocení dotazníků

ZÁVĚR

Literatura
Přílohy