Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MADĚRYČ, Vojtěch: Zástup - dramatizace povídky Raye Bradburyho (bakalářská práce)

Vedoucí bakalářské práce: doc. Jaroslav Provazník

OBSAH

Úvod

1. CHARAKTERISTIKA SKUPINY A VĚKU 14-17 LET
1.1. Charakteristika skupiny
1.2. Charakteristika věku 14-16 let¨

2. ZPŮSOB VÝBĚRU PŘEDLOHY

3. KRÁTCE O AUTOROVI A ROZBOR TEXTU POVÍDKY
3.1. Raymond Douglas Bradbury
3.2. Děj povídky
3.3. Rozbor textu povídky

4. PEDAGOGICKÉ CÍLE A DRAMATURGICKO-REŽIJNÍ KONCEPCE
4.1. Pedagogické cíle
4.2. Dramaturgicko-režijní koncepce

5. METODY INSCENAČNÍ PRÁCE

6. POPIS INSCENAČNÍHO PROCESU

7. PREMIÉRA A JEJÍ OHLASY

8. DALŠÍ PŘEDSTAVENÍ
8.1. Slánské křižovatky
8.2. DadaInspirační dny
8.3. Bechyně Nahlížení

9. ZÁVĚR

10. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

PŘÍLOHY
11.1. Text povídky
11.2. Scénář představení
11.3. Poznámky k hráčům před premiérou 02.06.2008