Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MÁCHOVÁ, Marcela: Význam přednesu prózy pro pubescenty

vedoucí diplomové práce: Jaroslav Provazník


OBSAH

Úvod

1. Přednes a jeho místo v dramatické výchově
2. Charakteristika věkového období pubescence
2.1. Přednes a jeho význam v pubescenci

3. Čtenářství jako cesta k přednesu, přednes jako cesta ke čtenářství
3.1. Estetická funkce literatury
3.2. Čtenářství v pubescenci

4. Próza a pubescenti
4.1. Co je přednes prózy?
4.2. Co nabízí přednes prózy pubescentům?

5. Sonda do přednesu prózy pubescentů v posledních třech letech

Závěr
Soupis použité literatury