Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MACHALÍKOVÁ, Jana: Improvizační liga se středoškolským souborem

Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.


OBSAH

ÚVOD
I. IMPROVIZAČNÍ LIGA
I.1. Improvizace
I.2. Improvizační liga a její kořeny
I.2.1. Forma zápasů
I.2.2. Improvizační liga u nás
I.2.3. Improvizační liga z pohledu diváka
I.2.4. Improvizační liga z pohledu hráče
I.2.5. Improvizační liga z pohledu rozhodčího
II. OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ A VÝCHOVA
II.1. Podstata osobnostně sociálního rozvoje
II.2. Středoškolská mládež
II.3. Výchovný proces
III. PRAKTICKÁ ČÁST
III.1. Improvizační liga jako cesta osobnostně sociálního rozvoje
III.2. Realizace
III.2.1. Trénink
III.2.2. Řazení cvičení
III.2.3. Základní body
III.2.4. Trénink jako celek
III.3. Improvizační desatero
III.3.1. Desatero pro zápas i pro život
III.3.2. Příprava na kategorie
III.4. Několik nahlédnutí do reality
III.4.1. Tým a trénink
III.4.1.1. Zakládání týmu
III.4.1.2. Blok vůči novým členům
III.4.1.3. Noví trenéři týmů
III.4.2. Tým a zápas
III.4.2.1. Povinnost hrát
III.4.2.2. Souhra s cizím týmem
III.4.2.3. Zápas s dospělými
III.4.2.4. Soustředění před zápasem
III.4.2.5. Reflexe po zápase
lII.4.2.6. Skromnost a finance
IV. ZÁVĚR
IV.1. Výchozí zdroje
IV.2. Přínos a otázky

Přílohy
Použitá literatura