Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

LUKÁŠOVÁ, Věra: Žáček mezi žáčky

vedoucí bakalářské práce doc. Irina Ulrychová

OBSAH

1. Konkretizace dlouhodobého projektu, hlavní cíle a  záměry  projektu „Žáček mezi žáčky“

2. J. Žáček, jeho literární tvorba pro děti, důvody k využití této literární předlohy pro záměr projektu
2.1. Rozbor Žáčkovy knihy Ahoj, moře
2.1.1. Tematický plán
2.1.2. Stavba verše a syntaktické uspořádání
2.1.3. Jazykové prostředky
2.1.4. Shrnutí

3. Popis cílové skupiny dětí, náplň odpolední činnosti ŠD a její osnovy, plán  realizace projektu s respektem k potřebám všech dětí ŠD
3.1. Druhy a obsah činností ve školní družině
3.2. Mladší školní věk z hlediska vývojové psychologie
3.3. Popis cílové skupiny dětí

4. Konkrétní  plán   práce s jednotlivými básněmi J. Žáčka,  těžiště práce  s  literárními  předlohami, záznamy konkrétních  zkušeností  a dílčích fází práce na projekt
4.1. Námořníci
4.2. Před vyplutím
4.3. Vlny
4.4. Sardinky
4.5. Mořeplavec
4.6. Mořské akvárium
4.7. Moře v dlani

Seznam literatury